Koçluk Nedir?

Koçluk, bulunduğunuz yer ile gitmek istediğiniz yer arasındaki mesafeyi kapatmanıza yardımcı olan planlı bir sistemdir. Koçluk bir uygulama tekniğidir. En güzel düşlerinizi gerçekleştirmenize ve hep olmayı istediğiniz kişi olmanıza yardım edecek bir Koç ile bu sorunların cevaplarını araştırdığınızı hayal edin. ”Düşünceleriniz ne ise, hayatınız da odur. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz.”

Koçluk, kişilerin hedeflediklerine ulaşabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına profesyonel destek sağlayan bir hizmettir. Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan; Hayaller, istekler ve hedefleri belirleyip, Koçluk ve NLP teknikleriyle hedeflere ulaştıran bir programdır. Koçlar, meslek ahlak ilkeleri ve standartlarına uygun davranırlar. Her Koçluk ilişkisinin merkezinde güven bulunur.

Koçluk ne değildir?

Koçluk paralı arkadaşlık değildir. Bir bilene sormak değildir. Kendi işini bir başkasına parayla yaptırmak hiç değildir. Koçluk, terapi, rahatlama, gevşeme, dertleşme, ağlaşma değildir.

Koçlar ne yapar?

Çalışmaya, kafa yormaya, emek vermeye ve biraz da acı çekmeye hazır olanlar ancak bir Koç ile çalışabilirler. Koç, işlevsel olmayan bir şeylerin bırakılması ve yeni bir şeylerin doğması sürecinde kişinin yanında olur. Koçluk, bir birlikte yaratma sürecidir. Koçluk, danışanın olduğu yerden gerçekten gitmek istediği yere en hayırlı şekilde gitmesine şahitlik etmektir. Koçluk, karşılıklı öğrenmedir. Koçluk, sempatik değil empatik bir süreçtir.

Koçluk, danışanın kendi hazinesine ihtiyacı olduğu her defasında ulaşabilmek için yine kendi içindeki pusulaları nasıl kullanacağını öğrenmesine şahitliktir. Koçluk süreci, danışan için bir öğrenme ve tabii ki uyumlanmadır. Kişi, kendini sahip olmak istediği hayata uyumlar. Ve her öğrenme süreci gibi zikzaklı ve “git-gel”li olması doğaldır.

photo

Kurumsal Koçluk

ICC Coaching Integral Koçluk Modeli, işletmelerde yüksek performans kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve korumak, insan kaynaklarının verimliliğini ve işletme karlılığını artırmak için geliştirilen bütünsel bir sistemdir.

DETAYLI BİLGİ  
photo

Bireysel Koçluk

Koçluk (Coaching) en kısa ve öz anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir.

DETAYLI BİLGİ