ICC COACHING INT. Kuruluş Felsefesi

ICC, Bütünsel Gelişim (Integrated Development) sözcüklerinin kısaltmasıdır. Yaklaşımımız, koçluğu Anadolu perspektifiyle harmanlayıp, küresel bazda tüm insanlığın hizmetine sunabilmeyi, insanlığa ait evrensel değerleri Anadolu bilgeliği ile bütünleştirmeyi amaçlar.

Bu bir “olma “yolculuğudur. Bu yolculukta kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hep birlikte besleniyoruz.“Kendini bil, kendini tanı!” diyerek her şeyin başlangıcına dikkat çeken Yunanlı filozof Sokrates’e, “Hararet nardadır, sacda değildir/ Keramet baştadır, tac’da değildir / Her ne arar isen, kendinde ara / Kudüs’te Mekke’de, Hac’da değildir” diyen Hacı Bektaş Veli penceresinden bakıyoruz.

Fransız yazar Montaigne’in,“Benim yaptığım bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Biz insanlar öteki yaratıkların ne üstünde ne altındayızdır. Bilge der ki; ‘göklerin altındaki her şey, aynı yasanın ve aynı yazgının buyruğundadır’” sözleriyle tarif ettiği bilgeliği, Mevlana’nın “Gel, ne olursan ol yine gel” kabul ve hoşgörüsüyle buluşturuyoruz.

Tıpkı Amerikalı düşünür R.W. Emerson’un “Binlerce ormanın özü tek bir tohumda saklıdır” sözlerine ışık tutan ve “…Buradayım, gör beni, Ben güneşim, gör beni. Bizler doğanın bir üyesi olarak, onunla uyum içinde yaşayan gerçek insanlarız. Bize göre var olan her şey, bir başkasının ihtiyacını karşılamak için vardır” diyen Kızılderili inancında olduğu gibi, dünyanın her yerindeki insana ait bilgi “yüksek fayda” için harmanlansın istiyoruz.

Koçluk anlayışımız, büyüme, gelişme, yenileşme, yaratıcılık ve değişim yaratmayı hedefler ve tüm kültürlerin ortak paydası olan evrensel değerlere oturur. İnsanı geliştiren tüm sistemleri kullanmaya açık olup bireyi, “ben merkezli” bakıştan “küresel” bakışa , öze, birliğe doğru taşımayı amaçlar. Dünya üzerindeki üç yüzden fazla kültürün ortak değerleri, kılavuz ilkelerimizi oluşturmaktadır.

ICC Coaching Programı’ndan mezun olan tüm profesyonel koçlar, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışırlar.
1. Kişisel Bütünlük 2. Gerçeğe Saygı 3. Koşulsuz Sevgi 4. Hakkaniyet 5. İnsan Onuruna Saygı 6.Üstün Hizmet 7. Bilinçli Çalışma 8. Kalite 9. Denge