Kurumsal Koçluk

ICC Coaching Integral Koçluk Modeli, işletmelerde yüksek performans kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve korumak, insan kaynaklarının verimliliğini ve işletme karlılığını artırmak için geliştirilen bütünsel bir sistemdir.


Kurumsal Koçluk Hakkında

Integral Koçluk, bireyin önce kendi içinde bütünleşip daha sonra içinde yer aldığı takım, departman, ya da tüm işletmeye entegre olmasını ve değer yaratmasını hedefler.

Bütün şirketlerin hedefi en azla en fazlayı elde etmektir. Integral Kurum Koçluğu, işletmenizin kaldıracını tespit eder, bütünsel performansa odaklanarak insan kaynaklarının potansiyelini geliştiriir.

Bir kurum tüm çalışanlarıyla organik bir sistemdir. Yapıyı oluşturan her organizma da kendi içinde bir sistemdir. Bu sistemlerin yaşaması için parçaların uyumlu bir şekilde birbirleriyle bütünleşmeleri gerekir. Hiç bir parça diğerinden daha az önemli değildir. Örneğin, kolumuzu boşverelim, koparsa kopsun, kalbimiz atıyor ya diyemeyiz. Kolumuz koptuğunda oluşan kan kaybı kalbimizi durdurabilir. Bacağımızda damar tıkanıklığı varsa aman boş ver, beynim sağlam ya bacağımdan da vazgeçeyim diyemeyiz. Çünkü vücudumuzun neresi ağrıyorsa ya da hastaysa canımız oradadır. Başka bir organımıza odaklanmamız doğamıza uygun değildir. Organizasyonlar da böyledir,bütünsel sağlık önemlidir.

Kişiler arası, departmanlar arası ve bölgeler arası uyumlu işleyiş tüm sistemin sağlık göstergesidir. Ancak bu parçaların her biri de kendi içinde bütün olmalıdır. Örneğin çalışanların beyni başka yerde kalbi başka yerde ise, hareket edemeyecektir. Bu da verimsizliğe yol açarak işletmelerin rekabet gücünü azaltacaktır.

Peki, sistem nasıl bütünlük kazanır? İşletmeleri uyumlu bir organizmaya nasıl dönüştürebiliriz? Tam bu noktada son derece basit bir bütünsel şifreye ihtiyaç duyuyoruz: BBH®. Benden bize, bizden hepimize doğru yolculuk. İşletmelerde tüm çalışanları tek yumruk haline getiren BBH®, çalışanları önce kendi içlerinde bütünleştirir, sonra da tüm diğerleriyle.. Amaç, birbiriyle pozitif etkileşimde bulunan, birbirini geliştiren bireylerden oluşan sağlıklı bir yapı inşa etmektir.

photo

Kurumsal Koçluk Alanları

Üst Yönetim Koçluğu – Executive Coaching : İşletmenin tepe yöneticilerine verilen stratejik bir hizmettir. Süresi, hedefin büyüklüğüne bağlı olarak 1-3 yıl arasında değişir.

Liderlik Koçluğu: Yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefler. Süresi 3 ay-1 yıl arasında değişir.

Yönetici Koçluğu: Özellikle erken terfi etmiş yöneticilere ve expatlara verilir. Ortalama 3 ay sürer.

Takım Koçluğu: Takım performansını artırmak amacıyla verilen ve grup koçluğu şeklinde yürüyen, takımın başındaki kişinin liderliğini de geliştiren bir süreçtir. Ortalama 3 ay sürer.

İç Koçluk Sistemi: Kurumların, uygun gördükleri yöneticilerine eğitim aldırarak koçluk becerilerini geliştirmelerini, koçluk kültürünün kuruma yayılmasını hedefler. Kurum koçlarına mentorluk yapılarak koçluk yetkinlikleri artırılır.

photo

Neden Alınmalı?

Kurumların, çalışanlarına koçluk eğitimi alması için 10 farklı neden bulunuyor.

1. Karlılığı artırmak ve işleri büyütmek

2. Liderliği geliştirmek ve paylaşmak

3. Yöneticileri yeni rollerinde desteklemek

4. Ekip ruhu ve işbirlikçi ilişkiler yaratmak

5. Yetenekleri çekmek, geliştirmek ve elde tutmak

6. Verimliliği artırmak

7. Motivasyon düzeyini yükseltmek

8. Müşteri sadakatini artırmak

9. Değişimi yönetmek

10. Somut sonuçlar almak